TYPOGRAFIA 1
 
TYPOGRAFIA 2
TYPOGRAFIA 3
 
TYPOGRAFIA 4
TYPOGRAFIA 5
 
TYPOGRAFIA 6

    Typografia jest nadzwyczaj wciąż interesującym tematem. Podstawowym warunkiem użytecznej typografii jest właściwy dobór środków; kolejny warunek to odpowiednie ich użycie zgodnie z podstawowymi regułami typograficznymi. Stosowanie tych reguł sprawia, że projektowane teksty stają się czytelne, zrozumiałe i jednoznaczne.

"(...) Typografia to rzemiosło, które nadaje ludzkiemu językowi trwałą wizualną formę, a co za tym idzie, niezależną egzystencję. Jej pniem jest kaligrafia - taniec żywej dłoni, przekazującej treść na maleńkiej scenie - a korzenie sięgają życiodajnej gleby. Gałęzie natomiast mogą być co rok obwieszane nowymi urządzeniami. Dopóki żyje korzeń, typografia będzie nas prawdziwie zachwycać, dostarczać prawdziwej wiedzy i naprawdę zaskakiwać (...)" - fragment pochodzący z książki Roberta Bringburst'a: Elementarz stylu w typografii.